ÇEVRE GÖREVLİSİ BULUNDURMA, DANIŞMALIK HİZMETİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ HK.

Sayın Üyemiz; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün'nde alınan yazıya göre; 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek-2. Maddesi “Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler...” hükmü gereğince 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi 1) ve 2) bendleri uyarınca 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-l’de yer alan işletmeler çevre yönetim birimlermi karmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak; Ek-2 Listesinde yer alan işletmeler bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmakla yükümlüdürler. Çevre Yönetim Birimi kuran/kuracak olan idareler tarafından Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesinde yer alan niteliklerin sağlanması durumunda, söz konusu yönetmeliğin 11. Maddesinde yer alan belgeler ile Bakanlığımıza elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir. Danışmalık hizmeti satın alacak olan işletmeler, İl Müdürlüğümüzün resmi web sitesi üzerinde (http://www.csb.gov.tr/iller/afyon/) yer alan Çed ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü altında Çevre Danışmalık Yeterlilik Belgesi Düzenlenen Firmalar linkinde, Ülkemiz genelinde Bakanlığımız tarafından yeterlilik verilen firmaların tümüne ulaşım sağlayabilirler. Bu bağlamda Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, çevre yönetim birimi kurmayan, çevre görevlisi istihdam etmeyen veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın zilimi yapmayan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi m) bendi “Bu Kanunim ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 6.000 Türk Lirası, çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara 4.000 Türk Lirası İdarî para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari işlem tahsis edilecektir. Yukarıda bahsi geçen konular çerçevesinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek- 2'sinde yer alan faaliyetlerin mevcut olduğu tüm üyelerinize konu hakkında ivedilikle bilgilendirme yapılması, 15.06.2015 tarihi mesai bitimine kadar http://online.cevre.gov.tr/ adresine (İl Müdürlüğümüz resmi web sitesinde kayıt ile ilgili anlatımlı dokümanlar bulunmaktadır.) kayıt yapmalarının sağlanması ve süre bitiminde sisteme kaydı olmayan işletmeler için yukarıda bahsi geçen cezai işlem tahsis edileceğinin üyelerinize bildirilmesi hususunda; Bilgilerinize Sunulur.http://sandiklitso.tobb.org.tr/haber.php?kimlik=133