AKARYAKIT İSTASYONU ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Akaryakıt İStasyonları, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ile ilgili faaliyet konularında sadece "alıcı" yazanların "boşaltan" ibaresini ekletmesi gerekmekte olup, belgenin faaliyet konusunda "alıcı-boşaltan" ibaresi yazması gerekmektedir.Aksi durumda bakanlıkça idari yaptırım uygulanacaktır.
İşlemin yapılması için bağlı olunan Ulaştıma Bakanlığı Bölge müdürlüğüne
aşağıdaki belgeleri ekleyerek posta ile başvurulabilir.
1-Dilekçe(Firma Yetkilisi - Faaliyet konusuna "boşaltan" ibarasinin eklenmesi hususu ile ilgili) 2- Tehlikeli Madde Faaliyet Belge Aslı 3-İmza Sirküsü Fotokopisihttp://sandiklitso.tobb.org.tr/haber.php?kimlik=134