İletişim Hattı +90 (272) 512 51 39
Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Odamız 5174 Sayılı Kanuna tabi tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Müşterilerimiz başta üyelerimiz olmak üzere hizmet verdiğimiz diğer kişi, kurum ve kuruluşlardır.

Kalite Politikamızın temel unsurları şöyledir;

 • İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını; hızlı, doğru ve tarafsız olarak, kişisel verilerinin korunmasına özen göstererek yerine getirmek,
 • Başta Sandıklı ilçesi olmak üzere, odamızın hizmet alanında bulunan diğer ilçe ve köylerimizin, sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
 • Teknolojik imkanlardan faydalanarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak
 • Personelimizin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını, eğitim ve gelişimini sağlamak,
 • Hesap verilebilir ve kamuoyuna açık olmaktır.MALİ POLİTİKAMIZ

Odamızın gelirleri, 5174 sayılı kanun ve mevzuatlar kapsamında verdiği hizmetler ve üyelerinden aldığı ücretlerden oluşmaktadır.

Zorunlu harcamaları dışında kalan gelirlerini; TOBB Akreditasyon Standardının öngördüğü temel yeterlilikler ve temel hizmetler maddeleri kılavuzluğunda, üyelerine katma değer sağlayan, personelinin hem yeteneklerini arttıran hem de kişisel gelişimine katkıda bulunan etkinlikler yaparak kullanacaktır. Ancak bunu yaparken, önümüzdeki yıllarla ilgili oluşabilecek gelir kayıplarına karşı da tedbirlerini almaya devam edecektir.

Mali yapısını;

 

 • Şeffaflık ve verimlilik esaslı; denk bütçe ilkesine ve mali disipline uygun olarak yürüten,
 • Tasarruf esaslı; harcamalarını ölçülebilir kılan ve belgelerle tanımlayan,
 • Risk yönetimli ve süreklilik esaslı; bütçede planlama ve tutarlılık sağlayan,
 • Muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak yürütecektir.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • İşe alımda, işin niteliğine uygun eleman tercih etmek, liyâkata önem vermek ve adil olmak.
 • Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı oluşturarak, bireysel ve kurumsal değerlerin özümsendiği; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak.
 • Bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda, İşin gerektirdiği nitelik ve yeteneklere sahip olan insan kaynağını istihdam etmek.
 • Çalışanlarımıza hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak.
 • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak.
 • Ekip çalışmasını destekleyerek amaç, strateji ve çalışma hedeflerimiz konusunda birlikte çalışmak.
 • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği oluşturmak.
 • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek.
 • Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek.
 • Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasına özen göstermek.
 • Performans yönetim sistemini uygulamak ve sonuçlarını sürekli iyileştirme için değerlendirmek,
 • Görüş ve önerileri değerlendirmek ve dikkate almak,
 • İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek.


HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

 • Yerel ve ulusal basın yayın kuruluşları ile ilişkileri sürdürülebilir kılmak.
 • Üyelerimizin talep ettiği iletişim yöntemini tespit etmek ve buna uygun sistemler geliştirmek.
 •  Haberleşme araçları ve görev sorumlularını belirleyerek, uygulanmasını sağlamak.
 • Doğru ve etkili iletişim araçlarını kullanarak, çağın gereklerine yönelik sistemleri kullanmak.
 • Tüm etkinlikleri web sitesi, e-mail, kısa mesaj ve sosyal medya iletişim araçlarında uygun olan aracılığı ile duyurmak.
 • İlçemizin tanıtımına ve sosyal-ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak araştırmalar yaparak strateji geliştirmek.
 • Üyelerimize ve üçüncü şahıslara doğru ve zamanında bilgi vermek.
 • Haberleşmede Türkçe imlâ kurallarına azami dikkat göstermek. Argo, çocuklar için zararlı olacak paylaşımlardan kaçınmak.


BİLGİ İŞLEM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

Günümüzde sadece çalışanlarıyla değil üyeleri, iç ve dış paydaşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası’nın kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde, kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının oluşturulması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte, bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak, oluşabilecek risklere karşı önlem alan ve sürdürülebilir bir sistem Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası’nın bilgi işlem politikasını oluşturmaktadır.

 

 • Odamız üyelerine sunduğu tüm hizmetleri, elektronik ortama taşımayı hedeflemek.
 • Bölgesel kalkınmaya katkı sağlama yolunda doğru politikalar üretmek için Kurum içinde Bilgi Sistemleri kurarak geliştirmeyi amaçlamak.
 • Elektronik ve kâğıt ortamındaki tüm bilgilerin gizliliği esastır. Verilerin ve bilginin güvenliği için her türlü tedbir alınmasını sağlamak.
 • Verilerin ve bu verilerden üretilen bilgilerin yedeklenmesi için gerekli teknik altyapı mevcuttur. Verilerin yedeklenmesi için gerekli tedbirleri almak. Yedeklenen verilerin korunmasını sağlamak
 • Başta yönetici ve çalışanlar olmak üzere, tüm üyelerinin gelişen bilişim teknolojilerine uyum sağlamaları gereken tedbirleri alıp, uygulamaları hayata geçirmek.
 • Kullanılan yazılım ve donanım ile ilgili gerekli olması halinde meclis üyeleri ile, oda personelini bilgilendirmek, gerektiğinde kullanıcı eğitimi düzenlenmesini sağlamak.
 • Mevcut bilgi işlem ve diğer teknoloji sistemlerinin bakımlarını sağlamak.
 • Sosyal medya, web sayfası yönetimini, teknik alt yapısını sağlıklı bir şekilde sağlamak
 • Odamız ile ilgili paylaşılan konum, elektronik posta, telefon ve mesajlaşma programlarının güncel olmasını sağlamak.
 • Kişisel veriler ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 • Çağdaş Odacılık anlayışını benimseyerek üye memnuniyetini ön planda tutmak.
 • Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda üyelerimize kaliteli hizmet sunmak ve sürekliliğini sağlamak.
 • Üyelerinin sorunlarını tespit ederek, üyelerinin haklarını korumak için lobi faaliyetleri gerçekleştirmek ve takipçisi olmak.
 • Üyelerimize geliştirici, yönlendirici ve eğitici rol üstlenen hizmet anlayışı sunmak.
 • Dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulu kurumsal yönetim anlayışını uygulamak.
 • Üye ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretmek ve üye ilişkilerimizi sürekli geliştirmektir.ŞİKAYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI

Odamız 5174 Sayılı Kanuna tabi tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Müşterilerimiz başta üyelerimiz olmak üzere hizmet verdiğimiz diğer kişi, kurum ve kuruluşlardır. Müşteri memnuniyeti çerçevesinde oluşturulan Müşteri Şikâyetleri Ele Alma Politikamızın temel unsurları şöyledir;

Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak için proseslerimizi sürekli iyileştirmeye tabi tutmaktayız. Sürekli iyileştirmeler doğrultusunda odamızın hizmetleri ile ilgili yapılacak her türlü şikâyeti;

 

Şeffaflık: Şikâyetlerin üyelerimiz tarafından rahatça öğrenebilmesi, tüm faaliyetlerin açıklıkla, hiçbir gizlilik olmadan gerçekleştirilmesini ifade eder.

 

Erişilebilirlik: Üyelerimiz şikâyetleri için odamız iletişim araçlarından herhangi birini kullanarak (web sayfamız, telefon, mail, mesajlaşma programı, sosyal medya) bize ulaşabilir.

 

Cevap verebilirlik: Şikâyetin ilerleyişi ve sonucu hakkında talep edilen iletişim aracı ile bilgi verilecektir.

 

Objektiflik: Her bir şikâyet titizlikle, adil, objektif ve tarafsız değerlendirilmekte, şikâyet kapatılıncaya kadar süreç takip edilmektedir.

 

Gizlilik: Üyelerimize ilişkin her türlü kişisel bilgiler gizli tutulmakta, onayları olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

 

Yasalara uygunluk: Her türlü çalışma yasalara uygun bir şekilde, genellik ve eşitlik değerlerine dikkat edilerek adil bir şekilde yapılır.

 

Ücretler: Şikâyet, soru ve isteklerinizin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Müşteri odaklı yaklaşım: Odamız politikası ve yasal gereklilikler çerçevesinde üyelerimizin şikâyet, soru ve isteklerine uygulanabilir çözümler sunulmaktadır. Hesap verebilirlik: Şikâyet, soru ve istekler kayıt altına alınmakta ve üyelerimiz bilgilendirilmektedir.

Sürekli iyileştirme: Üyelerimizden gelen geri bildirimler ve iyi uygulama örnekleri, iş süreçlerimizin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde kullanılmakta, üye odaklı yaklaşım gözetilmektedir.

Prensiplerine uygun olarak ele almayı taahhüt etmektedir.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tüm makul çözüm yolları tükenene ve müşterilerimiz tatmin edilene kadar şikâyeti izlemeyi, şikâyetleri çözerek ve objektif değerlendirerek, müşteri beklentilerini karşılamayı taahhüt etmektedir.

Kurumsal

Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi