İletişim Hattı +90 (272) 512 51 39
Haberler

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması

  • 16.09.2015
  • alibalaban

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması hakkında duyuru.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza ulaşan yazıda şu görüşler belirtilmiştir;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10213 tarih sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda,söz konusu yönetmeliğin "Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu" başlıklı 6 ncı maddesi 3 üncü fıkrası gereğince bu Yönetmeliğe ve ADR'ye göre tehlikeli maddelerin karatolu taşımacılılğı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen,gönderen, alıcı,boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri bahsi geçen faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almalarının 01.01.20141 itibari ile zorunlu olduğu ifade edilmektedir.Bu hususa ek olarak 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ" kapsamında kalan bazı işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD'lerden hizmet alma zorunluluğunun 01.07.2015 tarihi itibariyle başladığına vurgu yapılmaktadır.

Bu kapsamda,TMFB sahibi işletmelerin TMGD'lerden hizmet alma veya sözleşmeli olarak hizmet alma işlemlerinin kayut, takip ve izlenebilmesi için ilgili Bakanlığın U-Net Otomasyon sistemi üzerinde KATİP (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İşlemleri)adı altında bir bilgisayar programının hazırlandığı bilgisi verilmektedir.
Bu program ile TMFB sahibi işletmelerin bir TMGD zorunluluğu yerine getirip getirmedikleri ilgili genel Müdürlük ve Bakanlığa bağlı Bölge Müdürlüklerince izlenebilmektedir.Bilgilerini ve söz konusu yönetmelikler kapsamında tehlikeli maddeler ile iştigal edip henüz TMFB almamış ve TMFB alıp bir TMGD ile hizmet/istihdam sözleşmesi yapmamış olan Odanız üyesi ilgili firmaların bahsi geçen zorunluluklar konusunda bilgilendirilmeleri ve ayrıca,zorunlulukları yerine getirmeyenlerin yapılacak denetimlerde idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri hakkında uyarılmaları hususunda gereğini önemle rica ederim.

Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi